การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ศูนย์เมือง

คณะครุศาสตร์  อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
หมายเลขโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง) 038-500000
หมายเลขโทรศัพท์ คณะครุศาสตร์  038-515826

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ศูนย์บางคล้า

คณะครุศาสตร์  อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

การติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

edu@rru.ac.th

https://www.facebook.com/edu.rru.ac

https://www.youtube.com/channel/UCgSt6UPVj1cgYirixXk1Spw