รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา

HACKED BY JARING

Greetz To:
#khalifahcybercrew
#TeamArmyBawangMalaysia
#StucxnetCrewMalaysia
#EagleCyber
#KingsmenWorld
#GhostClanOffical
#PejuangAgama
#stand4muslim
#4-EXPLOITATION
#./exploit.sh
#KampungGhostAcademyDdosCrew
#KampungGhostCyberArmy
#DdosAttacker
#CyberGhostMalaya
#CyberPalestineDefender
#MuslimCyberArmy
#NinjaCrewCyberGhost
#UndergroundGhostCrew
#DarkHCyberXArmy
#DarkCyberXPravasiArmy
#TeamCyberAbabil
#CyberSpaceIndonesia
#MuslimCyberArmy
#AnonymousGlobal
#AnonymousPalestin