ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบได้ช่องทางใด

1.เข้าที่เว็บ https://reg.rru.ac.th/main/index.php

2.เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงเพื่อหาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และดูในรอบที่ตนเองสมัคร

3.เมื่อเข้าหน้าเว็บแล้วให้เข้าไปเลือกคณะที่ตนเองสมัคร จะมีรายชื่อประกาศอยู่

จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเข้าเว็บไซต์