หากนักศึกษาต้องการขอใบรับรองผลการศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

1. ให้ไปขอใบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องวิชาการหรือปริ้นได้ที่เว็บไซต์ reg.rru.ac.th หรือคลิก http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k16.pdf

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในใบคำร้อง

3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้นำใบไปชำระเงินที่ห้องการเงิน (ตึก 8 ชั้นที่ 1)

4. นำใบที่ชำระเงินเสร็จแล้วไปติดต่อที่ห้องวิชาการ (อยู่ติดกับห้องการเงิน)

5. ไปรับใบรับรองผลการเรียนที่ห้องวิชาการตามที่เจ้าหน้าที่นัด หรือ 3 วันทำการ

จากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยไปติดต่อ