หากชำระเงินค่าธรรมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว แต่ในระบบแจ้งว่ายังค้างค่าชำระอยู่ ต้องดำเนินการเช่นไร และติดต่อที่หน่วยงานใด

หลังจากชำระเงินค่าธรรมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระ(ใบเสร็จ)

ผ่านไป3วัน หากระบบยังแจ้งว่าค้างชำระอยู่ ให้นำหลักฐานการชำระ(ใบเสร็จ)

ไปติดต่อที่หน่วยงานทะเบียนและหน่วยการเงินที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์