นักศึกษาที่ดำเนินการพักการศึกษาเรียบร้อยเเล้ว หากต้องการกลับมาศึกษาต่อต้องดำเนินการเช่นไร

ก่อนอื่นต้องทราบเทอมปีการศึกษาที่หยุดพักการเรียนเเล้วดูปฎิทินวิชาการคือวันเปิดเทอม วันลงทะเบียน วันจ่ายชำระค่าเทอม
จากนั้นดำเนินการไปที่ฝ่ายทะเบียนบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาทำการลงทะเทียนเทอมนี้ปีการศึกษานี้เพื่อกลับมาเรียน…
หลังจากนั้นให้ยื่นใบเสร็จชำระค่ารักษาสภาพสถานนะศึกษาให้เเก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนได้ในเทอมปีการศึกษาที่นักศึกษาต้องการกลับมาเรียน
จากนั้นให้เข้าสู่เว็บมหาวิทยาลัยเพื่อทำการลงทะเบียนวิชาเรียนที่จะเรียนในเทอมปีการศึกษาถัดไปหลังจากที่นักศึกษาได้เลืกวิชาที่จะลงเรียนเเล้วให้กดยืนยันจองวิชาเรียน
หลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ทำการเลือกไปว่าถูกต้องไหม?ตรงกับชื่อรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงไว้ไหม?
ถ้าถูกต้องครบหมดเเล้วให้ปริ้นใบชำระค่าเทอมของปีการศึกษานั้นได้เลยค่ะ
เมื่อจ่าชำระค่าเทอมเเล้วก็รอวันเปิดเทอมเเเละเข้าห้องเรียนตามปกติได้เลยค่ะ
(ก่อนที่จะหมดเขตวันลงทะเบียนเเละจ่ายชำระค่าเทอมหากเกินวันชำระค่าเทอมต้องไปที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อทำการเเจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
(อ้างอิงจากหลักสูตรเเละสอบถามจากฝ่ายทะเบียน)
http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf
https://reg.rru.ac.th/main/index.php (เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องไปลงทะเบียน)
XMA Header Image
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::