ค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้งานฟิตเนตของอาคารสำนักงานหอพักนักศึกษาจำนวนเท่าใด และเข้าใช้งานได้ระยะเวลานานเท่าใด

10บาทต่อการเข้าใช้งาน1ครั้ง และไม่กำหนดระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลัง จากประสบการณ์การเข้าใช้งานฟิตเนสของสำนักงานหอพัก