หากนักศึกษาต้องการขอทุนการศึกษาต้องไปติดต่อที่หน่วยงานใด

ในการกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องปริ้นใบกรอกรับสมัครการขอทุนการศึกษาและจะมีอาจารย์เป็นผู้ที่ดูว่าตรงตามคุณสมบัติที่บอกตามรายละเอียดหรือไม่ซึ่งรายละเอียดให้การขอรับทุนการศึกษาและใบสมัครและสามารถติดตามได้ตามลิงค์ที่แนบนี้เลย

www.reg.rru.ac.th

https://www.rru.ac.th/scholar/scholar61_f7.pdf