ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้อินเทอร์ใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่ ควรทำอย่างไร

นักศึกษาสามารถรับได้ด้วยตัวเองผ่าน “ระบบทะเบียนและประมวลผล” โดยเข้าใช้งานได้ที่ http://reg.rru.ac.th เข้าใช้งานระบบ จากนั้นตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว เลือก “หน้าหลัก” เลือก “พิมพ์รหัสผู้ใช้อินเตอร์เน็ต” ป้อนหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว คลิก “ตกลง” พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถศึกษาขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้อินเทอร์ใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่อย่างละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ http://netblog.rru.ac.th/auth55.pdf