ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพล ศุขสุเมฆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพล ศุขสุเมฆ


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การแปลภาษาอังกฤษและไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) การบริหารบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ (2553 – ปัจจุบัน)
 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี (อาจารย์พิเศษ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2561 – ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

 • ภาษาอังกฤษ / การแปล

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2550).รองเท้าแห่งวันคริสต์มาส. แปลจาก The Christmas Shoes ของ ดอนนา วานลิเยร์. สำนักพิมพ์ตะวันส่อง.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2550). อยากจิบเบียร์ในนรกครับ. แปลจาก I Hope They Serve Beer in Hell ของ ทัคเกอร์ แมกซ์. ตะวันส่อง.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2551). พันธุกรรมอันตราย. แปลจาก Next ของ ไมเคิล ไครช์ตัน. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2552). 2012 วันสิ้นโลก. แปลจาก 2012 Apocalypse ของ ลอว์เรนซ์ อี. โจเซฟ. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2552). ต่อยอดอัจฉริยะน้อยด้วยการกิน. แปลจาก Optimum Nutrition for Your Child ของ แพทริค โฮลฟอร์ด. สำนักพิมพ์ตะวันส่อง.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2552). ทะยานไกลสู่ความฝัน. แปลจาก Put Your Dream to The Test ของ จอห์น ซี. แมกซ์เวล. เนชั่น.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2553). Say No to มะเร็ง.แปลจาก Say No to Cancer ของ แพทริค โฮลฟอร์ด. ตะวันส่อง.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2553). เกมล่านักฆ่าเงา. แปลจาก The Eleventh Commandment ของ เจฟฟรีย์ อาร์เชอร์. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2554). 2012 วันไม่สิ้นโลก. แปลจาก 2012 Story ของ จอห์น เมอเยอร์ เจนกินส์. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2554). จอมสลัดสุดขอบฟ้า. แปลจาก The Pirates latitude ของ ไมเคิล ไครช์ตัน. ฟินิกซ์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2554). ดับแผนถล่มโลก. แปลจาก The Afghan ของ เฟเดอริก ฟอร์ไซท์. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2554). บาปลวงทวงหนี้เลือด. แปลจาก A Prisoner of Birth ของ เจฟฟรีย์ อาร์เชอร์. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2554).ปฏิบัติการต่อลมหายใจหลังวิบัติภัยล้างโลก. แปลจาก 2012 Aftermath ของลอว์เรนซ์ อี. โจเซฟ. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2554). เรื่องเล่าสยองจากค่ำคืนฤดูหนาว. แปลจาก The Dead of Winter ของ คริส เพียรสท์ลีย์. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2556). คืนวิปลาส. แปลจาก The Night Strangers ของ คริสโบห์จาเลียน. ตะวันส่อง
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2556). เดรัจฉานแห่งนานกิง. แปลจาก Tokyo ของ Mo Hayder. น้ำพุ.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2556). มังสนาฏฆาตกรรม. แปลจาก The Carnival Marterของ เครก รัสเซล. ตะวันส่อง
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2557). สัมผัสที่ 7 สัมผัสต้องสาป. แปลจาก Horns ของ โจ ฮิลล์. น้ำพุ.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2557). หลับ ตื่น คืน หลอน. แปลจาก While the Others Sleep ของ ทอม เบคเกอร์. ตะวันส่อง.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2559). เรื่องเล่าสยองของกะลาสีเรือ. แปลจาก The Dead Men Stood Together ของ คริส พรีสต์ลีย์. กรุงเทพ. ตะวันส่อง.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2559). Snowden Files วีรบุรุษหรืออาชญากร. แปลจาก The Snowden Files ของ ลุค ฮาร์ดิง. กรุงเทพ. สยามอินเตอร์บุ๊คส์.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ และ ดรุณี แซ่ลิ่ว. (2560). เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์. แปลจาก Do Over ของ จอน เอคัฟฟ์. กรุงเทพ. อมรินทร์ How To.
 • ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2561). ริสเมทิสต์. แปลจาก The Rismatist ของ แบรนดอน แซนเดอร์สัน. กรุงเทพ. เวิร์ดวันเดอร์ส.