คณะครุศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2565

+ เว็บไซต์สมัครสอบคัดเลือก + ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 8 + รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 7) + ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ + ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ หลักสูตร จำนวนรับ รับแล้ว รอบ 5 – รอบ 6 – รอบ อ่านต่อ