คณะครุศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2565

+ เว็บไซต์สมัครสอบคัดเลือก + ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 + ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 + รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) + รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) แผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ หลักสูตร จำนวนรับ เหลือรับอีก รอบ 1 […]